STEPS - Storage of Energy & Power Systems

In september 2020 werd het startschot gegeven van een nieuw ambitieus Europees programma rond energieopslag. Storage of Energy & Power Systems, kortweg STEPS, beoogt een verdere ontwikkeling van de sector rond energieopslagproducten en een verbetering van de concurrentiepositie van deze sector in Noordwest Europa. Het project kadert binnen het Interreg Noordwest Europa programma en loopt tot en met 2023.

Energieopslag zal op termijn een steeds belangrijkere rol opnemen in de verdere decentralisering van het energiesysteem. Het is een essentiële schakel om vraag en aanbod van energie te stroomlijnen. Meer decentralisatie verhoogt de noodzaak aan op maat gemaakte oplossingen rond opslag met een kleinere tot middelgrote opslagcapaciteit (20kW-2MW). De huidige markt, die voornamelijk gedomineerd wordt door de VS en Azië , focust daarentegen op massaproductie.

De cluster van innovatieve bedrijven in Noordwest Europa bieden deze vormen van maatwerk wel aan, maar hebben het moeilijk om zich door te zetten in de markt. Financiële- en wetgevende barrières zijn hiervan belangrijke oorzaken. Daarnaast ontbreekt het vele bedrijven aan pilotomgevingen om nieuwe technologieën te testen. Het programma STEPS wil de sector rond energieopslagproducten een stevige duw in de rug geven door deze obstakels weg te werken.

De 3-trapsraket STEPS

Het Europees programma STEPS heeft zich enkele doelstellingen vooropgesteld om tegemoet te komen aan de noden van de sector

  1. STEPS wil KMO’s in Noordwest Europa adviseren en begeleiden in hun introductie tot de groeiende markt.
  2. STEPS wil de marktvraag voor energieopslagproducten aanzwengelen door het samenbrengen van vraag en aanbod.
  3. STEPS ontwikkelt een ondersteuningsprogramma voor KMO’s via een vouchersysteem voor de ontwikkeling van nieuwe energieopslagproducten. Daarnaast voorziet het 20 testlocaties voor het uittesten van nieuwe energieopslagproducten. Zo begeleidt POM Oost-Vlaanderen het zonnepark Terranova Solar in Zelzate.

Vlaamse samenwerking met Flux 50, UGent en fabriek energiek

Naast de POM Oost-Vlaanderen wordt STEPS bevolkt door verschillende partners uit Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.

Binnen Vlaanderen hebben naast de POM Oost-Vlaanderen ook Flux 50 (Vlaamse speerpuntcluster voor energie), de UGent en Fabriek Energiek (het educatief centrum rond hernieuwbare energie) zich geëngageerd binnen het STEPS-project.

Interreg Noordwest-Europa valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Contactgegevens: 

Gieles Kinget, projectmanager POM Oost-Vlaanderen
gieles.kinget@pomov.be