Beweegvriendelijke bedrijventerreinen met de innovatieve IPitup-beweegbank

Beweegvriendelijke bedrijventerreinen met de innovatieve IPitup-beweegbank

Een sterke onderneming draait op gezonde medewerkers

Wie gezond is, heeft meer energie, is alerter én productiever. Door het plaatsen van een beweegbank op het bedrijventerrein kan je je werknemers stimuleren om gezonde keuzes te maken en daar pluk je dan als onderneming automatisch de vruchten van.

Alles-in-één-toestel

De IPitup-beweegbank is een meerpersoons zitbank met meervoudige beweegfuncties die een unieke waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk maakt. Je kan er heen om je broodnodige portie zuurstof te scheppen, een gezond tussendoortje te nuttigen of je lunch te verorberen, maar er is meer. Véél meer. Aan dit compacte alles-in-één-toestel kan je ook een complete workout afwerken. En daarvoor heb je slechts 10 minuutjes nodig. Je moet zelfs je sportkleren niet aantrekken!

Infopaneel, webapp en coaching

Hiervoor maak je gebruik van de laagdrempelige oefeningen op het geïntegreerde infopaneel of werk je met de bijhorende gratis beweeg-app die prima dienst doet als virtuele coach en motivator. Iedereen die meer wil of moet bewegen kan er mee aan de slag, ongeacht zijn of haar beweegniveau. De webapp helpt je aan een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam waardoor je blessures vermijdt en je prestaties verbeteren, zowel fysiek als cognitief.

Uit de praktijk

IMEC Leuven gelooft in de meerwaarde van het beweegbankproject. IMEC investeerde in de aankoop van meerdere beweegbanken en maakte daarbij ook gebruik van het bijhorende coachingstraject. Enkele collega’s volgden de gratis opleiding tot IPitup-trainer of -ambassadeur. Sindsdien staan ze tijdens de lente- en zomermaanden paraat om hun IMEC-collega’s te informeren, initiaties te verzorgen en lessenreeksen te organiseren. Ze begeleiden, coachen en creëren een ‘can do’-omgeving, met aandacht voor correct bewegen en succesbeleving. Interessant en motiverend bovendien: telkens één van de IMEC-medewerkers met de beweegapp aan het werk gaat, doneert IMEC 1 euro aan een goed doel.

Testen via de uitleendienst

Ook Sport Vlaanderen gelooft in de beweegbank en stelt diverse mobiele beweegbanken ter beschikking via zijn uitleendienst. Hierop kunnen ook bedrijven(terreinen) intekenen. Experimenteer gedurende 1 maand met de beweegbank, maak gebruik van het bijhorende activeringstraject en maak van jouw werkomgeving ook een beweegvriendelijke ruimte!

 

Contactgegevens: 

info@ipitup.be
016 43 68 47

Invoering havennummering en inrichting bufferbekken in Retiese Ambachtszone ‘De Bempdekens’

Invoering havennummering en inrichting bufferbekken in Retiese Ambachtszone ‘De Bempdekens’

Een werkgroep uit de Retiese Ambachtszone ‘De Bempdekens’ diende een subsidieaanvraag in bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen voor enerzijds een uniforme bewegwijzering via poort- of havennummers, anderzijds voor de herinrichting en verfraaiing van het retentie- of bufferbekken binnen deze zone. Deze werkgroep bestaat uit een actieve groep bedrijven binnen de ambachtszone en krijgt ondersteuning van de bedrijventerreinmanager van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) en de gemeente Retie. De werkgroep onderhoudt nauwe contacten met de overige bedrijven om de onderlinge samenwerking te stimuleren. Doel van deze werkgroep is het uitwerken van concrete acties om de bedrijvenzone te verduurzamen. 

Het invoeren van havennummers binnen de bedrijvenzone was één van de eerste actiepunten in het kader van bedrijventerreinmanagement. Deze manier van bewegwijzering wordt veel gebruikt in (grotere) industrieterreinen en is intussen goed ingeburgerd.
Door het aanleggen van verschillende elementen in de omgeving, wordt de functie van het bufferbekken uitgebreid. Speeltoestellen, een picknickruimte en een bijenhotel zorgen ervoor dat deze plek kan uitgroeien tot een groene ontmoetingsruimte. Op die manier vormt het een groene barrière tussen de bedrijven en de bewoning, maar tevens vormt het een verbinding tussen beide omdat het ervoor zorgt dat (buurt)bewoners in de bedrijvenzone worden geïntegreerd.

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van de Provincie Antwerpen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de gemeente Retie. Ook een aantal gevestigde bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze realisatie.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Parkmanagement La Corbeille zet in op duurzaamheid, sociale interactie en aantrekkelijke inrichting

Parkmanagement La Corbeille zet in op duurzaamheid, sociale interactie en aantrekkelijke inrichting

Mede dankzij de provinciale subsidie ‘Stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen’ kon vzw Parkmanagement La Corbeille de afgelopen jaren de nodige acties uitwerken die bijdragen aan de duurzaamheid en kwalitatieve inrichting van het bedrijventerrein La Corbeille in Hulshout.

Er werd buitenmeubilair (tafels en banken) geplaatst, hetgeen bijdraagt aan de sociale interactie tussen de bedrijven. Het middenplein is dankzij de aanleg van een Wadi opgewaardeerd en een rustgevende plek geworden. Er werden her en der vuilbakken geposteerd, wat de netheid van het bedrijventerrein ten goede komt. Dankzij de verplaatsbare fietsenstalling kunnen fietsen droog en degelijk worden gestald. Geen overbodige luxe want door de ligging van het bedrijventerrein aan de fietsroute Herentals – Aarschot komen immers veel medewerkers met de fiets. Er werden 2 AED-toestellen geplaatst, die degelijk onderhouden worden en jaarlijkse opleidingen moeten ervoor zorgen dat er steeds meer mensen op het terrein op de hoogte zijn van de werking van deze toestellen.

‘Het uitgangspunt is dat de bedrijven actief op onze site zich moeten kunnen focussen op hun kernactiviteiten. De vzw zorgt voor een aangenaam kader en voormelde acties dragen hier zeker toe bij’, aldus parkmanager Marco Spoto. Omdat het bedrijventerrein nog niet voltooid is, zal er in de toekomst nog verder worden geïnvesteerd. De input van de bedrijven in te ondernemen acties is meer dan welkom.

Contactgegevens: 

Marco Spoto, parkmanager La Corbeille Parkmanagement
Marco.spoto@tervias.be