Proefproject ‘Energie voor de KMO’

Proefproject ‘Energie voor de KMO’

Ervaringen uit initiatieven in het verleden toonden aan dat het erg moeilijk is om een KMO te overtuigen om energiezuinige maatregelen te implementeren in bedrijfsgebouwen en bedrijfsprocessen. Aan een aantal bedrijven werd gevraagd waarom dit precies zo moeilijk is en wat ze zelf belangrijk vinden als er een initiatief rond energie zou worden opgezet. Twee factoren kwamen hierbij duidelijk naar voor: ontzorging en onafhankelijkheid.

Bedrijven die niet over een energiedeskundige beschikken, zien vaak door de bomen het bos niet meer als het gaat over energie. Vaak beseffen ze wel dat er aanpassingen wenselijk of nodig zijn maar weten ze niet hoe ze dit verder moeten aanpakken. Volledige ontzorging bij een traject is dan ook een belangrijke factor. Daarnaast hebben ze behoefte aan de visie en voorstellen van een onafhankelijke partij. Ondernemers weten ook dat terugverdientijden gemanipuleerd kunnen worden en willen liever niet benaderd worden door bedrijven die een commerciële insteek hebben.

Om tegemoet te komen aan beide factoren en eveneens de nodige deskundigheid te kunnen bieden werd er beroep gedaan op VITO en Thomas More. In samenspraak met beide partners werd een aanbod samengesteld voor bedrijven. Hierbij wordt een eerste screening uitgevoerd binnen het bedrijf door een deskundige van VITO, samen met 1 of meerdere studenten van de opleiding Energietechnologie binnen Thomas More. Tijdens deze screening wordt bekeken of er opportuniteiten zijn binnen het bedrijf en de bedrijfsprocessen om een lager energieverbruik te behalen. Het is de bedoeling dat de bedrijven hier na de screening verder mee aan de slag gaan. Dit kan zijn onder de vorm van een opvolgtraject via VITO, de inzet van studenten van Thomas More (via Save More*), of het uitwerken van een andere voorgestelde aanpassing via een derde partij.

Binnen IOK werd afgestemd welke bedrijvenzones het meest geschikt zijn om een proefproject op te starten. Hierbij werd vooral gekeken naar de eigen contacten met de bedrijven, de samenwerking met de gemeentebesturen en de inzet van de gemeentebesturen naar bedrijven. Uiteindelijk werden de gemeenten Beerse en Olen aangesproken om het proefproject te faciliteren. Beide gemeenten bleken zelfs bereid om de kosten van de screening op zich te nemen indien het bedrijf intekent op een vervolgtraject.

De resultaten van de screening en de opportuniteiten werden overgemaakt aan de betrokken bedrijven. Door verder aan de slag te gaan met één of meerdere van de opportuniteiten kunnen ze de kost van de screening terugvorderen van de gemeente. Belangrijkste vaststelling uit de screenings bleek het gebrek aan meetgegevens bij de bedrijven. Zonder deze gegevens is het vaak niet mogelijk om verdere conclusies te trekken en eventuele opportuniteiten aan te duiden. Voor het merendeel van de deelnemende bedrijven was het verzamelen van deze meetgegevens dan ook de eerste stap.

Bij vier bedrijven werd een vervolgtraject opgestart en afgewerkt met studenten van Thomas More.

Tijdens de uitwerking van het project bleek dat het project ’Save More’ van Thomas More nog in de opstartfase zat en het nog niet duidelijk was afgelijnd en ingevuld. De tijdsbesteding van de (voornamelijk) derdejaarsstudenten was sterk afhankelijk van eigen stages, examens, andere projecten en vakantieperioden. Aangezien er nog geen richtlijnen waren voor het doorgeven van gegevens en het verzekeren van de opvolging door het betrekken van eerste- en tweedejaars studenten, was ook de continuïteit niet verzekerd. Ook de inzetmogelijkheden van de studenten waren vaak onduidelijk. Daarom werd besloten het project Save More wat meer tijd te geven om verder uit te werken en voorlopig geen verdere uitrol van het project te organiseren.

Uiteindelijk werd het project Save More door Thomas More verder bijgestuurd en begin oktober 2020 boven de doopvont gehouden. De verdere aanpak is nog te bekijken na de beperkingen ingevoerd door Covid 19.

* Save More is een project van Thomas More waarbinnen de studenten van de energieafdeling hun eigen adviesbureau voor energie runnen en hun diensten aanbieden aan bedrijven. Het betreft het uitvoeren van kleine projecten binnen een KMO zoals het registreren en opvolgen van meetgegevens, analyse van verbruiksfacturen, energieaudits… Bij de aanvang van het project was ‘Save More’ binnen Thomas More nog volop in ontwikkeling.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Lancering gratis QuickScans

Lancering gratis QuickScans

Werkgeversorganisatie Voka Limburg gaat - samen met Greenville en de provincie Limburg - bij 30 Limburgse kmo's een gratis quickscan aanbieden om hun milieuwinsten te berekenen. Quickscans zijn snelle doorlichtingen om te zien waar een bedrijf kan investeren in milieuvriendelijke toepassingen, maar veel bedrijven zijn nog niet vertrouwd met dit principe.

Limburg laten uitgroeien tot een klimaatneutrale provincie is een ambitieus plan. De provincie onderneemt heel wat acties naar verschillende doelgroepen waaronder de Limburgse bedrijven die ze probeert te overhalen tot klimaatvriendelijke aanpassingen en investeringen, ook de kleinere kmo’s. Daarmee wil de provincie vermijden dat net de ondernemingen die een belangrijke motor zijn voor tewerkstelling en innovatie de trein naar de energie- en materiaalperformante, zeg maar duurzame toekomst zouden missen.

Investeren in milieuvriendelijke maatregelen houdt niet alleen een winst op vlak van milieu in maar vaak op korte termijn ook al een financiële winst. Dit wil men aantonen met de quickscans die vandaag aan 30 bedrijven worden aangeboden. Een pool van milieustudiebureaus (E-save, Enerdo, Energy2Save, Enmico2) heeft een standaard quickscan ontwikkeld. Zij berekenen de quickwins voor de bedrijven o.m. in termen van terugverdientermijnen.

De eerste scan vond plaats bij Engels Logistics waaruit blijkt dat zelfs op heel korte termijn en met heel eenvoudige ingrepen al quickwins gerealiseerd worden. Bedrijven zijn zich echter niet altijd even bewust van deze eenvoudige ingrepen en de snelle terugverdientijden. Met dit aanbod willen de iniatiefnemers alvast 30 bedrijven de kans geven het (energiezuinige) licht te zien.

Heeft u interesse in een quickscan, neem dan contact op via onderstaande gegegevens.

Contactgegevens: 

Ellen Olislagers, Voka - Kamer van Koophandel Limburg
ellen.olislagers@voka.be
011 56 02 00