Lancering gratis QuickScans

Werkgeversorganisatie Voka Limburg gaat - samen met Greenville en de provincie Limburg - bij 30 Limburgse kmo's een gratis quickscan aanbieden om hun milieuwinsten te berekenen. Quickscans zijn snelle doorlichtingen om te zien waar een bedrijf kan investeren in milieuvriendelijke toepassingen, maar veel bedrijven zijn nog niet vertrouwd met dit principe.

Limburg laten uitgroeien tot een klimaatneutrale provincie is een ambitieus plan. De provincie onderneemt heel wat acties naar verschillende doelgroepen waaronder de Limburgse bedrijven die ze probeert te overhalen tot klimaatvriendelijke aanpassingen en investeringen, ook de kleinere kmo’s. Daarmee wil de provincie vermijden dat net de ondernemingen die een belangrijke motor zijn voor tewerkstelling en innovatie de trein naar de energie- en materiaalperformante, zeg maar duurzame toekomst zouden missen.

Investeren in milieuvriendelijke maatregelen houdt niet alleen een winst op vlak van milieu in maar vaak op korte termijn ook al een financiële winst. Dit wil men aantonen met de quickscans die vandaag aan 30 bedrijven worden aangeboden. Een pool van milieustudiebureaus (E-save, Enerdo, Energy2Save, Enmico2) heeft een standaard quickscan ontwikkeld. Zij berekenen de quickwins voor de bedrijven o.m. in termen van terugverdientermijnen.

De eerste scan vond plaats bij Engels Logistics waaruit blijkt dat zelfs op heel korte termijn en met heel eenvoudige ingrepen al quickwins gerealiseerd worden. Bedrijven zijn zich echter niet altijd even bewust van deze eenvoudige ingrepen en de snelle terugverdientijden. Met dit aanbod willen de iniatiefnemers alvast 30 bedrijven de kans geven het (energiezuinige) licht te zien.

Heeft u interesse in een quickscan, neem dan contact op via onderstaande gegegevens.

Contactgegevens: 

Ellen Olislagers, Voka - Kamer van Koophandel Limburg
ellen.olislagers@voka.be
011 56 02 00