Nieuws

[Auteur: Heleen Veys]
Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Besluit voor de subsidiëring van bedrijventerreinen goed. Het Besluit werd gepubliceerd op 22 augustus 2019 in het Belgisch Staatsblad. In het...
[Auteur: Heleen Veys]
Zijn jullie trots op de acties rond biodiversiteit op jouw bedrijventerrein tot nu toe? Hebben jullie al heel wat actie ondernomen? Of maken jullie iets heel innovatiefs op? Laat het weten vóór 5...
[Auteur: Peter Carpentier]
Er wordt meer en meer bewijs verzameld dat de natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gezonde effect gaat verder dan de zuivere lucht of een mooie omgeving...
[Auteur: Heleen Veys]
Op 20 juni werd binnen het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 in Prioriteit 3 – ‘Bevorderen van een overgang naar een koolstofarme economie’ een nieuwe oproep gelanceerd. De focus van deze oproep...
[Auteur: Heleen Veys]
Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds van...
[Auteur: Inan Asliyuce]
De Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) heeft de samenwerking op het vlak van afvalinzameling en -verwerking binnen een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven laten onderzoeken. Kostenefficiënter...
[Auteur: GuidoDeRoo]
POM West-Vlaanderen organiseert van 11 tot 21 juni 2019 opnieuw een ophaalronde voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Onder KGA verstaan we lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen,...
[Auteur: Peter Carpentier]
Op 30 april 2019 organiseerde POM Antwerpen een netwerkbijeenkomst in Salons van Edel (Wilrijk) waarop een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen aanwezig...