Nieuws

[Auteur: GuidoDeRoo]
Op 10 december 2018 werd de oprichtingsakte gepubliceerd van de bedrijventerreinvereniging Beernems Bedrijvenpark. Het bevorderen van de samenwerking tussen de bedrijven van de industriezone Beernems...
[Auteur: GuidoDeRoo]
Door de toename van het verkeer en de recente uitbreiding van het bedrijvenpark Kortrijk-Noord was er dringend nood aan een verhoogde en betere verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Dankzij...
[Auteur: AnnickMeyers]
Vorige week zag vzw Parkmanagement Peer het levenslicht. De stad Peer en drie bedrijfsleiders van industrieterrein Bokt zetten hun schouders onder deze vzw in samenwerking met Quares.
[Auteur: cargovilplus]
Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant bevordert vzw Cargovil Plus de doorstroming van werknemers uit de sociale economie naar de reguliere economie. Ze doet dit via de creatie van jobs die de...
[Auteur: AnnickMeyers]
Het bestuur van de VZW OJM, ondernemingsvereniging industrieterrein Jagersborg in Maaseik, overhandigt een memorandum aan de toekomstige burgemeester Johan Tollenaere en toekomstige schepenen Marc...
[Auteur: Inan Asliyuce]
Wil je zelf ook meer biodiversiteit op je bedrijventerrein maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Kijk dan zeker naar dit filmpje over de voordelen ervan en contacteer een adviseur van het...
[Auteur: GuidoDeRoo]
Op 10 december organiseert POM West-Vlaanderen bij Barco Kortrijk een namiddagevent rond biodiversiteit op uw bedrijventerrein. Samen met de ondersteunende partners, wil de POM West-Vlaanderen...
[Auteur: Heleen Veys]
Investeren in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden en versterkt zo de gezondheid en het welzijn van werknemers en buurtbewoners. Om dit...