Woon-Werkverkeer
29 apr 2022
Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, start op 2 mei 2022 een nieuwe projectoproep van het Pendelfonds. Dit Vlaams subsidiefonds voor werkgevers ondersteunt projecten van ondernemingen die...
21 apr 2022
MobiMatinee, een nieuw lerend netwerk voor wie meewerkt aan duurzame mobiliteit, nodigt ons op maandag 16 mei 2022 uit om kennis te maken met de fietssnelwegen in de provincie. Meer specifiek lichten...
15 apr 2022
Popin, de bedrijventerreinvereniging van Sappenleen Poperinge, viert op woensdag 20 april 2022 haar 10-jarig bestaan. In het kader van biodiversiteit mochten ze vorig jaar 100.000 extra werknemers...
07 apr 2022
De Bosgroepen zijn op zoek naar samenwerkingen met organisaties die willen investeren in meer bos in Vlaanderen. Hiervoor hebben ze een systeem van bedrijfssponsoring ontwikkeld, waarbij de...
07 apr 2022
Groenblauwe Parels is een nieuwe projectsubsidie voor ontharding en groenblauwe inrichting, ook voor bedrijven. Als antwoord op de klimaatverandering pakt de Vlaamse regering de problematiek van...
07 apr 2022
De Blue deal waterbesparende investeringen is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Het gaat om investeringen in technologieën...
05 apr 2022
Medewerkers van Campus Ardoyen kunnen sinds enige tijd gebruik maken van een eigen deelfietsensysteem op de campus. De fietsen zijn te leen bij het parkeergebouw en te gebruiken op en buiten de...
17 mrt 2022
De Vlaamse Milieumaatschappij is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat...