Vlaanderen Waterproof

Een rist droge zomers heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. We botsen op de grenzen van het water dat beschikbaar is en steken maar beter een tandje bij voor een degelijk onderbouwd, robuust watersysteem in Vlaanderen. Vlaanderen WaterProof is een traject dat de Vlaamse Blue Deal in de praktijk brengt.

Drie grote demoruimtes verdeeld over Vlaanderen tonen hoe we via slimme ingrepen en lokale samenwerking doeltreffend en duurzaam met water kunnen omgaan. De ervaring die zo wordt opgedaan, kan nadien over heel Vlaanderen uitgerold worden. Dit traject gaat verder dan water bufferen of hergebruiken. Het is systeeminnovatief, datagedreven en vooral schaalbaar.

In de demoruimte op het bedrijventerrein Tielt-Noord plant WaterArchitect om alternatieve waterbronnen vast te houden, zoals hemelwater, gezuiverd bedrijfsafvalwater en bemalingswater. Dat gebufferde water wordt dan herverdeeld in het lokaal waternetwerk. Zo ontstaat er een waardig alternatief voor het klassieke gebruik van grondwater en leidingwater en maken we van Tielt-Noord een bedrijventerrein van de toekomst.

De WaterProof Challenge: oproep voor innovaties

De uitdagingen in Vlaanderen WaterProof zijn groot. Om deze ambities waar te maken, nodigen de projectpartners nu bedrijven en kennisinstellingen uit om deel te nemen aan een challenge om innovatieve ideeën en technieken een plaats te geven in de praktijk. De WaterProof Challenge wordt opgevat als een marktconsultatie met drie concrete vragen:
1. Hoe maken we onze bedrijventerreinen klimaatadaptief?
2. Welke collectieve waterwinsten kunnen we boeken op het niveau van een bedrijventerrein?
3. Hoe bouwen we een decentraal tweede watercircuit op een bedrijventerrein?

Heb je een antwoord op één (of meerdere) van de vragen? Dan kan je deelnemen aan de WaterProof Challenge tot en met maandag 28 maart 2022. Op 1 april wordt de preselectie bekend gemaakt en krijgen organisaties die geselecteerd zijn voor een pitch een individuele uitnodiging.

Alle info via https://vlaanderenwaterproof.be/nl