Nieuws

[Auteur: Inan Asliyuce]
De Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) heeft de samenwerking op het vlak van afvalinzameling en -verwerking binnen een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven laten onderzoeken. Kostenefficiënter...
[Auteur: GuidoDeRoo]
POM West-Vlaanderen organiseert van 11 tot 21 juni 2019 opnieuw een ophaalronde voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Onder KGA verstaan we lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen,...
[Auteur: Peter Carpentier]
Op 30 april 2019 organiseerde POM Antwerpen een netwerkbijeenkomst in Salons van Edel (Wilrijk) waarop een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen aanwezig...
Corda Campus Hasselt
[Auteur: Inan Asliyuce]
Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, bedrijventerrein-verenigingen en bedrijven een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van...
[Auteur: Inan Asliyuce]
Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Overheden,...
[Auteur: GuidoDeRoo]
Op dinsdag 26 maart 2019 werd de Belgische ByeByeGrass-campagne gelanceerd. Het doel is de talloze gazons in tuinen, parken en bedrijventerreinen te laten evolueren of te herinrichten tot natuurlijke...
[Auteur: Inan Asliyuce]
De Vlaamse overheid wil samenwerking tussen bedrijven stimuleren en bedrijven waterrobuuster maken in tijden van droogte. Daarom biedt de overheid de kans op een projectsubsidie tot 75% van het...
[Auteur: Peter Carpentier]
Onder het motto 'samen sterker' heeft bedrijventerreinvereniging Bewora (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst) een firma geselecteerd voor een tweede samenaankoop van zonnepanelen. De expertise...