Nieuws

[Auteur: Peter Carpentier]
Op 11 september 2018 vond de eerste infoavond plaats van de kersverse bedrijventerreinvereniging KMO-zone Bosduin vzw in de gebouwen van het bedrijf Vermeiren. Er waren zo’n 100 personen aanwezig,...
[Auteur: GuidoDeRoo]
Bedrijventerreinvereniging GuMo ondersteunt de ‘Obstacle Run For Fun', een initiatief van de organisatie ‘Moorsele Onderneemt’ op zaterdag 22 september 2018. Dit een een aflossingsloop waarbij...
[Auteur: Inan Asliyuce]
Departement Omgeving wil met deze call iedereen uitnodigen om individueel of in groep (bv. op een bedrijventerrein) projecten in te dienen rond de elektrificatie van het voertuigenpark. De steun...
[Auteur: Inan Asliyuce]
Vlaanderen geeft subsidies aan intermediaire organisaties die hun leden ondersteunen om met de Sustatool te werken. Daarmee krijgen kleinere organisaties een begeleiding op maat om duurzaamheid...
[Auteur: Jorie Soltic]
De Nederlandse stichting CLOK ontwikkelde een training specifiek gericht op parkmanagers die aan de slag willen met de verduurzaming van zijn of haar bedrijventerrein. Vraagstukken die aan bod komen...
[Auteur: Peter Carpentier]
Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts heeft het startschot gegeven voor de 12de oproep van het Pendelfonds, een subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het...
[Auteur: Peter Carpentier]
Het team Groene economie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil weten wat de beweegredenen van een bedrijf zijn om het businessmodel te vergroenen, en welke hindernissen het...
[Auteur: Inan Asliyuce]
De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. In het kader hiervan wordt door Vlaanderen Circulair (OVAM) de projectoproep Circulair Ondernemen...