herbruikbare energie

Duurzame KMO-zone – Urban Mining Ooigem

Duurzame KMO-zone – Urban Mining Ooigem

In 2007 besliste UNILIN om de productie van gemelamineerde spaanplaten op de site Ooigem stop te zetten en te verhuizen naar Wielsbeke. In 2015 kocht bouwbedrijf Degetec de voormalige Unilingebouwen met de bedoeling er een duurzaam bedrijvenpark op te richten, waarbij zowel KMO’s als zware watergebonden industrie een plaats krijgen. Het project Duurzame KMO-zone ’t Saspark met woonstmogelijkheid aan het water te Ooigem kadert volledig in de nieuwe trend van urban mining:
-grondstoffen worden ter plaatse gegenereerd (recuperatie van beton van de afbraakwerken)
-hoogwaardige granulaten worden ter plaatse in stortbeton ingezet

Nieuwe eigenaars onderschrijven het gebruik van groene technieken met o.a.
-maximaal gehalte aan gerecycleerde granulaten ter vervanging van primaire grondstoffen (bij gebruik in funderingen, bedrijfsvloeren, wegenis,…)
-maximale opvang en gebruik van regenwater
-(gemeenschappelijke) zonnepanelen voor de units/woningen

Er loopt ook een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een warmtenet.

De werken zijn dit voorjaar gestart.

Contactgegevens: 

Ignace Degezelle via info@degetec.be.