Energiebad voor bedrijventerreinverenigingen

Energiebad voor bedrijventerreinverenigingen

De (bestuurs)leden van de bedrijventerreinverenigingen uit Zuid-West-Vlaanderen werden op maandag 24 april ondergedompeld in een energiebad. Op de regionale infosessie energie en klimaat verduidelijkte Frederik Loeckx van Flux 50 de (on)mogelijkheden tot energiedelen. Michel Verschuere van Yuso gidste de aanwezigen doorheen de min- of meerkosten voor het capaciteitstarief en Ann Baert (e.ba) besprak de energie- en renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen. Tenslotte gaf Kenneth Gevaert van Leiedal toelichting bij de samenwerkingsmogelijkheden van het regionaal klimaatfonds.

Contactgegevens: 

Carine Eeckhout, project- en parkmanager Leiedal
carine.eeckhout@leiedal.be
056 24 16 16

Energiedelen op bedrijventerreinen - het LECSEA-project

Energiedelen op bedrijventerreinen - het LECSEA-project

Hoe geef je bedrijven op bedrijventerreinen de power om te investeren in hernieuwbare energie en die te delen? In 2020 startten 10 internationale partners het Interreg 2 Zeeën-project LECSEA om energiegemeenschappen te realiseren. Aan Vlaamse zijde namen UGent, POM West-Vlaanderen, Leiedal en WVI deel met verschillende pilootprojecten. Zo werd op Ostend Science Park onderzocht binnen welke juridische, technische en financiële randvoorwaarden het wetenschapspark zich als energiegemeenschap kan ontwikkelen en welke rol een Energy Service Company (ESCO) hierin kan spelen. Stimuleren van zonnedelen, opstart van een energiemanagementsysteem op niveau van een bedrijventerrein (Veurne I en Evolis), aanleg van een warmtenet gevoed door industriële restwarmte (Veurne, Suikerpark) en gebruik van de thermische energie uit de hoofddrinkwaterleiding van De Watergroep (Anzegem, Voerman) zijn andere voorbeelden.

LECSEA loopt af, maar de vonk van energiegemeenschappen slaat knetterend over. Alle resultaten van het project zijn terug te vinden op https://www.lecsea.eu/.

Contactgegevens: 

Sophie Tobback, Operations manager Bedrijventerreinen van de Toekomst
sophie.tobback@pomwvl.be
0478 70 35 29

LECSEA – energiedelen in de praktijk

LECSEA – energiedelen in de praktijk

Hoe geef je bedrijven op bedrijventerreinen de power om te investeren in hernieuwbare energie en die te delen? In 2020 startten 10 internationale partners het Interreg 2 Zeeën-project LECSEA met als doel de realisatie van energiegemeenschappen. Tijdens het slotevent van LECSEA in Veurne deelden de Vlaamse partners hun opgedane kennis en ervaring over energiegemeenschappen op over hun pilootprojecten:

Op Ostend Science Park (OSP) onderzocht POM West-Vlaanderen binnen welke juridische, technische en financiële randvoorwaarden het wetenschapspark zich als energiegemeenschap kan ontwikkelen en welke rol een Energy Service Company (ESCO) hierin kan spelen.

Voor Veurne I bracht Oktow de energiedata van 11 bedrijven in kaart alsook het potentieel om energie uit te wisselen. WVI investeerde met middelen vanuit dit Europees project mee in het warmtenet om de restwarmte van voedingsbedrijf PepsiCo tot bij de nieuwe woonwijk Suikerpark te brengen.

Case Veurne: energieplatform met real-timedata
Xavier Desmet, Oktow en Marianne Vancleemput, WVI
Innovatief warmtenet voor Veurne
Jeroen Rabaey, Noven en Frank Declercq, PepsiCo

Leiedal onderzocht op De Voerman in Anzegem de mogelijkheden om thermische energie uit de hoofddrinkwaterleiding van De Watergroep te onttrekken en implementeerde dit project in praktijk.

Warmte uit een BEO-veld of uit drinkwater
Dominiek Vandewiele, Leiedal

In Vlaanderen is het in 2023 mogelijk om overschot aan energie te delen tussen gebouwen binnen dezelfde groep. Vanaf april 2023 wordt het ook mogelijk om groene stroom te verkopen aan de gebruikers van multifunctionele gebouwen. Voor POM, ’t Werkpand en OCK, beheerders van kantoren en startersinfrastructuur, een interessante pistes om mee te nemen in het investeringsplan zonne-energie. De grootste gebouwen werden aangesloten op een energiemanagementsysteem (EMS)

Energiedelen tussen vestigingen met eenzelfde eigenaar
Sophie Tobback, POM West-Vlaanderen

Contactgegevens: 

Sophie Tobback, Operations manager Bedrijventerreinen van de Toekomst
sophie.tobback@pomwvl.be
0478 70 35 29