SO WHAT: ontwikkeling van een tool rond uitwisseling van restwarmte en -koude

SO WHAT: ontwikkeling van een tool rond uitwisseling van restwarmte en -koude

SO WHAT - acroniem voor Supporting new Opportunities for Waste Heat And cold valorisation Towards EU Decarbonization - is een grensoverschrijdend project dat kadert in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Het projectconsortium wordt getrokken door de Italiaanse kennisinstelling RINA Consulting (www.rina.org) en bestaat uit 20 projectpartners verspreid over gans Europa. De Belgische partners zijn POM Antwerpen en de Kempische kmo Kelvin Solutions. 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een algemeen toepasbare tool om op basis van beschikbare data in een vroege fase business cases te kunnen berekenen rond de uitwisseling van restwarmte en -koude. De tool kan helpen om investeerders in een warmtenetproject over de streep te trekken, en is nuttig voor de verschillende deelnemende partijen aan een dergelijk project:

  • Financiële afweging restwarmtebron
  • Financiële afweging voor partner die het warmtenet aanlegt en zal beheren
  • Financiële afweging voor afnemers van de restwarmte

Het project loopt tot november 2022.

Contactgegevens: 

Paul Robbrecht, energiemakelaar POM Antwerpen
paul.robbrecht@pomantwerpen.be
03 240 68 43