DOEN

Dag van het Parkmanagement

Dag van het Parkmanagement

Bedrijventerreinmanagement, een veelbesproken thema in Vlaanderen maar wat daarbuiten? We gingen langs bij onze Noorderburen om een kijkje te nemen op de Dag van het Parkmanagement op 16 september, georganiseerd door Stichting CLOK. Het doel van Stichting CLOK is om de gemeente, besturen en managers van bedrijventerreinen of winkelcentra door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en de samenwerking tussen deze partijen op een hoger professioneel niveau te brengen. Op de Dag van het Parkmanagement kwamen onderwerpen zoals gebiedsmarketing, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame energie, huisvestiging arbeidsmigranten en het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving aan bod. Aan de hand van verschillende workshops konden we ons verdiepen in deze onderwerpen.
Parkmanager Mark Van Mast en Juriën Poulussen van stec groep vertelden ons tijdens hun workshop meer over de toekomstbestendige bedrijventerreinen. Er is een transitie nodig naar de ‘next economy’. Hier ligt de focus op circulaire economie, smart industry, robotisering, open innovatie en smart logistics. Aan de hand van de opmaak van een ‘Next Economy Effect Rapportage (NEER)’ gaat men de opportuniteiten na op bedrijventerreinen, in het beste geval in samenwerking met de gemeente. Waarop moeten bedrijventerreinen van de toekomst nu precies focussen? Zero-waste: uitwisseling van rest- en afvalstromen, CO2-neutraliteit, BIZ 2.0: optimale samenwerking, hittestressmaatregelen, regionale samenwerking, logistics-proof ontsluiting, digital gateway, open innovatie en innovatief ruimtegebruik.
De workshop rond waterstof werd georganiseerd door Bert Strijkers van EnergieCoöperatie Utrecht en Wim Peels van Twinning Energy. Ze toonden ons aan dat het de moeite loont om kleinschalig te beginnen als het gaat over waterstofauto’s –en tankstations. Bedrijventerreinen hebben de ideale schaalgrootte hiervoor. Waterstof is een emissieloze brandstof die veel voordelen biedt zoals de snelle oplaadtijd en een grote actieradius. Bedrijven die kiezen voor waterstofauto’s tonen hun engagement voor verduurzaming en het imago van het bedrijf wordt hierdoor enorm versterkt. In afwachting van de grotere infrastructuur voor waterstofauto’s waar ze momenteel volop op inzetten is er een mogelijkheid om op een bedrijventerrein nu al actie te ondernemen en hun eigen waterstoftankstation op te zetten.
Dit bewijst nogmaals dat bedrijventerreinen een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Ook bij de POM Oost-Vlaanderen zijn we hier volop mee bezig met Interreg Vlaanderen-Nederland projecten zoals DOEN en SEL. DOEN lanceert en test de ‘energiemakelaar’: een publieke makelaar die (rest)energie van bedrijven koppelt aan potentiële energieklanten. In het project Smart Energy Link optimaliseren ze het energieverbruik en de energieproductie op bedrijventerreinen.

Contactgegevens: 

Flore Dequecker
flore.dequeker@pomov.be