Sharing Logistics: deelplatform voor logistieke assets

Sharing Logistics: deelplatform voor logistieke assets

Met Sharing Logistics past VIL het principe van deeleconomie via een virtueel platform toe op de logistieke B2B markt. Er werd een stelsel te ontwikkeld waarbij bedrijven elkaars onbenutte assets en diensten kunnen gebruiken zonder dat er sprake is van winstbejag. De huurprijs van een bepaalde asset/dienst kan m.a.w. de gemaakte kost niet overschrijden. Bedoeling is dat de verhuurder een deel van de kosten van stilstand/leegstand kan drukken.

VIL ging in dit project van start door bij de deelnemende bedrijven hun logistieke assets en diensten die gedurende de dag onbenut blijven in kaart te brengen. Logistieke assets zijn meestal zeer kapitaalintensief, niet enkel in aankoop maar ook in onderhoud. Hierbij denken we aan heftrucks, hoogwerkers, vergaderzalen, straddle carriers, gekoelde ruimtes, veegtoestellen, onbenutte magazijnruimtes, veiligheidspersoneel, reachstackers, terminal tractors, opleiders, parkings,… Het huren van dergelijke assets brengt ook niet echt soelaas. Te duur, een te lange huurtijd, de fysieke afstand die te groot is, het materiaal dat niet altijd beschikbaar is op het juiste moment, niet exact het juiste materiaal, … Het zijn maar enkele van de redenen om niet te huren.

DOELSTELLING

De focus van dit VIL-project was om tot een efficiënt, afgewerkt webplatform te komen om de deelnemende bedrijven op een duidelijke en snelle manier met elkaar in contact te kunnen laten treden en een transactie tot stand te brengen. Dit alles zonder veel rompslomp en paperless met aandacht voor het juridische en verzekeringstechnische aspect van de zaak.

RESULTATEN

  • end-to-end analyse bij de deelnemers, welke assets/diensten zijn al dan niet geschikt
  • oplijsting van bestaande systemen en best practices bij kennisinstellingen en technologieproviders
  • aftoetsen van het juridisch en verzekeringstechnisch aspect
  • onderzoek naar mogelijke toepassingsgebieden en randvoorwaarden in verschillende sectoren
  • mappen van de mogelijke cases bij de deelnemende bedrijven
  • uitwerken van een functionele analyse om tot een operationeel webplatform te komen
  • uitvoeren van een proof of concept bij verschillende projectdeelnemers
  • berekenen van de ROI
  • analyseren van de testresultaten en wat zijn de lessons learned
  • lancering van het Sharing Logistics-platform als laagdrempelig deelplatform voor logistieke assets, waar bedrijven zich kunnen registeren om de tool uit te testen en – op termijn – daadwerkelijk te gebruiken
Contactgegevens: 

Sophie Delannoy, Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
Sophie.Delannoy@vil.be
03 229 05 36

België krijgt eerste Airbnb voor de logistieke sector

België krijgt eerste Airbnb voor de logistieke sector

Vastgoedgroep Montea lanceert als eerste in ons land een Airbnb voor de logistieke sector: Stockspots. Bedrijven die opslagruimte over hebben kunnen die aanbieden op het online platform aan bedrijven die er nood aan hebben.

Het idee is simpel: bedrijven benutten hun magazijnen vandaag niet altijd ten volle. Meer nog: de meeste bedrijven hebben volgens onderzoek opslagruimte die meer dan geregeld voor 30% leeg staat. En dat terwijl sommige andere ondernemingen, groot of klein, juist voor een heel specifieke periode op zoek zijn naar extra opslagruimte. Bijvoorbeeld als het gaat om seizoensgebonden artikelen, promotionele acties, overproductie, enzovoort. Stockspots speelt hierop in door beide groepen met elkaar te ‘matchen’, helemaal vergelijkbaar met het Airbnb-model. Alleen gaan ze nog een stap verder dan de klassieke Airbnb en verwerken ze intern de facturatie, zorgen ze voor de verzekering, enzovoort.

Deze vormen van 'sharing logistics' en 'logistiek in de cloud' bieden ook op onze Vlaamse bedrijventerreinen enorme opportuniteiten.

Contactgegevens: 

Jo De Wolf, Montea
jo.dewolf@montea.com
053 82 62 62 

Deelplatform Werflink

Deelplatform Werflink

Werflink is het online deelplatform waarop bouwbedrijven en werven onderling materieel, equipment, infrastructuren, vrachtruimte en materiaaloverschotten kunnen delen. Er wordt gestart met een pilootproject voor alle bouw-, aannemings-, voltooiings- en installatiebedrijven in België. Tijdens het pilootproject, dat loopt tot en met 30 juni 2019, kunnen al deze bedrijven via Werflink materieel, (rest)materialen, vrachtruimte en faciliteiten delen, verhuren, verkopen, uitlenen en ruilen met collega-bouwbedrijven. Bedrijven die lid zijn van Confederatie Bouw krijgen voor de duur van de pilotperiode kosteloos toegang tot het deelplatform.

Contactgegevens: 

Vlaamse Confederatie Bouw
info@vcb.be
02 545 57 49

 

Peergroup Bedrijvig Brugge: onderling delen van materiaal en ruimte

Peergroup Bedrijvig Brugge: onderling delen van materiaal en ruimte

Peerby lanceerde medio maart 2018 samen met Stad Brugge, Vives, Ovam en Bedrijvig Brugge het project 'Peergroup Bedrijvig Brugge'. 361 bedrijven van het bedrijventerrein Blauwe Toren delen onderling materialen en ruimte via het online platform Peergroups.be. Waar Peerby zich tot nu toe vooral richtte op het delen van spullen onder buren, wil de organisatie met het nieuwe initiatief Peergroups ook bedrijven aansporen om op een andere manier om te gaan met bezit en gebruik van materialen en ruimten. Voorbeelden zijn het lenen en uitlenen van heftrucks, bouwmaterialen, geluidsinstallaties, beamers of receptietafels maar ook opslagruimte, loodsen, vergaderruimte, kantoorruimte ...

Stad Brugge wil met dit project Brugse bedrijven actief laten meedraaien in een systeem van deeleconomie - en op termijn circulaire economie. Ook Hogeschool Vives en Ovam werken mee aan het project. Zij zullen onderzoeken of er een effect is op het aankoopgedrag en op afval. Zo kan dit project als inspiratie dienen voor andere steden, bedrijven en bedrijventerreinen. Daarnaast zet ook de bedrijventerreinvereniging 'Bedrijvig Brugge' volop de schouders onder het project.

 

Contactgegevens: 

info@bedrijvigbrugge.be  Kristof De Raù