21 jun 2019
Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds van...
20 jun 2019
De Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) heeft de samenwerking op het vlak van afvalinzameling en -verwerking binnen een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven laten onderzoeken. Kostenefficiënter...
14 mei 2019
POM West-Vlaanderen organiseert van 11 tot 21 juni 2019 opnieuw een ophaalronde voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Onder KGA verstaan we lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen,...
06 mei 2019
Op 30 april 2019 organiseerde POM Antwerpen een netwerkbijeenkomst in Salons van Edel (Wilrijk) waarop een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen aanwezig...
Corda Campus Hasselt
09 apr 2019
Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, bedrijventerrein-verenigingen en bedrijven een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van...
09 apr 2019
Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Overheden,...
01 apr 2019
Op dinsdag 26 maart 2019 werd de Belgische ByeByeGrass-campagne gelanceerd. Het doel is de talloze gazons in tuinen, parken en bedrijventerreinen te laten evolueren of te herinrichten tot natuurlijke...
19 mrt 2019
De Vlaamse overheid wil samenwerking tussen bedrijven stimuleren en bedrijven waterrobuuster maken in tijden van droogte. Daarom biedt de overheid de kans op een projectsubsidie tot 75% van het...