Nieuws

[Auteur: Tom Creten]
De OVAM is op zoek naar enthousiaste bedrijventerreinverenigingen die innovatieve projecten willen opzetten rond collectief, duurzaam en efficiënter afval- en materialenbeheer. Mogelijkheden zijn de...
[Auteur: Heleen Veys]
Bij PMC-Holding en het hoofdkantoor van C&A op de zone Cargovil ruilen 50 personeelsleden de auto enkele weken in voor een degelijke elektrische fiets. Hiermee verhuist 'De Fietstest', de nieuwe...
[Auteur: Brecht Vanhecke]
Tot en met 15 maart 2017 staat de call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan van de Vlaamse overheid terug open. Nieuwe projecten die in aanmerking komen voor investeringssubsidie zijn:...
[Auteur: Heleen Veys]
Nieuwe medewerkers aantrekken is voor veel bedrijven geen evidente zaak. Is het imago van het terrein waarop een bedrijf gevestigd een doorslaggevende factor? Tijdens het academiejaar 2016-2017...
[Auteur: Peter Carpentier]
In het voorjaar van 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerreinverenigingen, opstartende bedrijventerreinverenigingen en...
[Auteur: Inan Asliyuce]
Werkgeversorganisatie Voka Limburg gaat - samen met Greenville en de provincie Limburg - bij 30 Limburgse kmo's een gratis quickscan aanbieden om hun milieuwinsten te berekenen. Quickscans zijn...