Mechelse bedrijventerreinverenigingen overhandigen memorandum aan het stadsbestuur

Op 6 november 2018 werden de bedrijventerreinverenigingen vzw Industrie Mechelen Noord en vzw Bedrijven Mechelen-Zuid hartelijk ontvangen door burgemeester Bart Somers om een gezamenlijk memorandum te overhandigen voor de komende legislatuur.

Met dit memorandum informeren de bedrijventerreinverenigingen het stadsbestuur over hun prioriteiten en verwachtingen voor de komende 6 jaar. Het document bevat ook een aantal aanbevelingen vanuit de bedrijfswereld met betrekking tot betrokkenheid, mobiliteit (bereikbaarheid en veiligheid), groenbeheer, toekomstige ontwikkelingen en de bedrijventerreinverenigingen als aanspreekpunt/go between.

Deze aanbevelingen zijn een bundeling van voorafgaande onderzoeken (onder andere Ronde tafel Mobiliteit in Mechelen Zuid en mobiliteitsenquête op Mechelen Noord) én opmerkingen van leden.  

Tijdens het bezoek werd de hand uitgereikt om de nauwe lopende samenwerking tussen de bedrijven en het stadsbestuur te bestendigen, en zo mogelijk te versterken. De burgemeester kon het initiatief erg waarderen, en verzekerde de nodige opvolging eens de coalitievorming achter de rug is.

Contactgegevens:
Kirsten Dejaegere, parkmanager vzw Industrie Mechelen Noord
kirsten.dejaegere@quares.be

Benjamin De Bruyn, parkmanager vzw Bedrijven Mechelen-Zuid
info@bm-z.be