Green4Grey - inspiratiegids natuurvriendelijke inrichting bedrijventerreinen

Het Europese LIFE-project Green4Grey wil nagaan welke investeringen in groene infrastructuur nodig en mogelijk zijn om de werkomgeving aantrekkelijker en natuurlijker in te richten. De publicatie 'inspiratiegids voor ecologisch groen op bedrijventerreinen' wil bedrijven stimuleren om bedrijventerreinen op een natuurvriendelijkere manier in te richten. Via 11 concrete voorbeelden in Vlaanderen reikt de gids nuttige acties en tips aan, zowel voor individuele bedrijfsterreinen als terreinen met meerdere bedrijven.

 

Contactgegevens: 

Wim Andries, Vlaamse Landmaatschappij
wim.andries@vlm.be
02 543 72 00