Collectieve waterbuffering op bedrijventerrein Terbekehof

Collectieve waterbuffering op bedrijventerrein Terbekehof

Op het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk is er al jarenlang wateroverlast als gevolg van de hoge verhardingsgraad en een verouderd en te klein gedimensioneerd gemengd rioleringsstelsel. Geregeld lopen magazijnen en de straat onder water.

POM Antwerpen bereidt samen met rio-link (rioolbeheerder), het district Wilrijk en de stad Antwerpen de wegenis- en rioleringswerken voor noodzakelijk om deze wateroverlast op te lossen. Door de hoge verhardingsgraad van het bedrijventerrein is er vandaag echter te weinig open ruimte bij de bedrijven om op eigen terrein voldoende waterbuffering te voorzien. Ondergrondse waterbuffering brengt dan weer een hoge kost met zich mee.

Om de bedrijven die op het eigen terrein geen waterbuffering willen/kunnen voorzien een alternatief te bieden, is samen met de partners een traject opgestart om te onderzoeken waar er op het bedrijventerrein collectieve waterbuffering kan aangelegd worden.

Het is de bedoeling dat de bedrijven kunnen deelnemen aan deze collectieve waterbuffering aan aankoopprijs/m³ en een jaarlijkse onderhoudsprijs/m³. De grote uitdaging is de bedrijven te overtuigen om mee te stappen in de collectieve waterbuffering. De waterhuishouding van bedrijven wordt immers geregeld via de milieuvergunning. Als de milieuvergunning niet vernieuwd wordt is er voor het bedrijf in principe weinig stimulans om in een individueel of collectief waterbufferingsproject te stappen. Om de wateroverlast het hoofd te bieden moeten echter zo veel mogelijk bedrijven voor of kort na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel waterbuffering voorzien.

De belangrijkste stimuli voor bedrijven om aan een collectieve waterbuffering deel te nemen zijn:

  • besparing ruimte op eigen terrein
  • kostenefficiënter ten opzichte van een ondergrondse waterbuffering
  • geen interferentie met eigen activiteiten gedurende de aanleg van de waterbuffering
  • ontzorging (aanleg/beheer)
Contactgegevens: 

Daan Ongkowidjojo, POM Antwerpen
daan.ongkowidjojo@pomantwerpen.be
03 240 68 22