Nederlandse BE+ wil 250 bedrijventerreinen in 5 jaar verduurzamen

Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) is bij 250 van de 3500 bedrijventerreinen in Nederland op zoek naar een lokale partner, meestal een parkmanager of bedrijventerreinvereniging die de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk zorg uit handen neemt. Deze lokale partner fungeert als ambassadeur, waarmee BE+ kijkt wat het consortium voor het bedrijventerrein kan betekenen.

Ondernemers op een bedrijventerrein kunnen via een tool de mogelijkheden tot besparing en de te nemen maatregelen onderzoeken. Op die manier wordt voor een volledig bedrijventerrein in kaart gebracht hoeveel energie kan bespaard worden. Ondernemers die willen investeren in energiebesparende maatregelen in hun bedrijf verenigen zich in een lokale organisatie die de nodige financieringen verkrijgt via het Duurzame Investeringsregelingsfonds (DIR-fonds), dat voor BE+ is opgezet. Door deze vorm van financieren heeft het nemen van energiemaatregelen geen invloed op de cashflow van de deelnemende bedrijven en gaat het niet ten koste van investeringen in het primaire proces.

https://www.ensoc.nl/nieuws/be-wil-250-bedrijventerreinen-in-5-jaar-verduurzamen

Contactgegevens: 

Stichting BE+
info@bepositief.nl
+31 (0)88 11 84 985