SOS Industriegebied. Bedrijventerreinen beter benutten.

In maart 2020 publiceerde Voka een paper 'Ruimte' waarin een pleidooi gehouden wordt voor het beter benutten van bedrijventerreinen. Zowel de locatie, de inrichting als het beheer van de bedrijventerreinen zijn het onderwerp van deze paper. Opvallend zijn de talrijke mogelijkheden om de schaarse ruimte beter te beheren en opwaarderen dankzij samenwerking en daar sluit bedrijventerreinmanagement als van nature bij aan. Aan de hand van sterke voorbeelden uit Vlaanderen en het buitenland, van collectieve afvalinzameling en circulaire economie over energieopwekking en warmtenetten naar waterhuishouding, schetst deze paper een mooi beeld van hoe er meer kansen ontstaan door krachten te bundelen. Om deze collectieve uitdagingen aan te pakken breekt Voka een lans om ook in Vlaanderen voor bedrijveninvesteringszones (BIZ) te kiezen.

Contactgegevens: 

Steven Betz, senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening Voka
steven.betz@voka.be