Pilot circulaire economie op bedrijventerreinen in IJmond

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied start, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, met een pilot circulaire economie op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Het bedrijf Cirkellab kreeg de opdracht om een economisch verdienmodel uit te werken.

De pilot bestaat uit het inventariseren van de rest- en grondstofstromen van bedrijven op de terreinen. Inzicht in deze stromen zorgt ervoor dat er betere ‘matches’ gemaakt kunnen worden tussen bedrijven en mogelijke circulaire kansen.

Ondertussen zijn de materiaalstromen van een tiental bedrijven reeds in kaart gebracht. Andere bedrijven kunnen nog steeds hun medewerking verlenen en mee instappen in deze pilot.

Een aantal succesvolle cases wordt uitgewerkt tot een businesscase zodat een ondernemer een duurzame afweging kan maken of hij of zij bereid is om deze – dikwijls eerst nog theoretische – circulaire kans verder te gaan ontwikkelen en implementeren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de benodigde investering en terugverdientijd, potentiele drempels als wet- en regelgeving en mogelijkheden tot cofinanciering.

 

Contactgegevens: 

Thirza Monster, Cirkellab
thirza@cirkellab.nl 
+31 628446512