Groepsaankoop energie

Collectief inkopen van energie is één van de manieren om besparingen te bereiken voor de bedrijven op een bedrijventerrein. In deze bijlage wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop een project rond het inkopen van energie kan worden vormgegeven. In het merendeel van de gevallen, wordt het initiatief om te starten met het collectief inkopen van energie genomen door een bedrijvenvereniging. Door middel van een interessepeiling kan worden nagegaan of er voldoende draagvlak is om tot een verdere invulling van het project te komen.