Reputatiemanagement werknemers op bedrijventerreinen

Reputatiemanagement werknemers op bedrijventerreinen

Nieuwe medewerkers aantrekken is voor veel bedrijven geen evidente zaak. Is het imago van het terrein waarop een bedrijf gevestigd een doorslaggevende factor? Tijdens het academiejaar 2016-2017 onderzoeken masterstudenten communicatiemanagement van de Universiteit Gent wat bedrijventerreinverenigingen doen om hun bedrijvenpark aantrekkelijker te maken voor werknemers en op welke manieren een gewenst imago gecreëerd wordt. In Zuid-West-Vlaanderen wordt één concrete case onderzocht. Een overzicht van inspirerende initiatieven in Vlaanderen en Nederland is tevens voorzien.

Contactgegevens: 

Emma Lombaerts, student Universiteit Gent
emmalombaerts@hotmail.com
0488 43 52 56