06 feb 2017
Tot en met 15 maart 2017 staat de call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan van de Vlaamse overheid terug open. Nieuwe projecten die in aanmerking komen voor investeringssubsidie zijn:...
20 jan 2017
Nieuwe medewerkers aantrekken is voor veel bedrijven geen evidente zaak. Is het imago van het terrein waarop een bedrijf gevestigd een doorslaggevende factor? Tijdens het academiejaar 2016-2017...
19 jan 2017
In het voorjaar van 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerreinverenigingen, opstartende bedrijventerreinverenigingen en...
14 dec 2016
Werkgeversorganisatie Voka Limburg gaat - samen met Greenville en de provincie Limburg - bij 30 Limburgse kmo's een gratis quickscan aanbieden om hun milieuwinsten te berekenen. Quickscans zijn...