Waterwinst in Tielt Noord

De vele lange droogteperioden en de alsmaar vaker voorkomende overstromingen na stortbuien. Het zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille. Vlaanderen botst op de grenzen van wat haar watersysteem aankan en bekijkt hoe we winst kunnen halen uit water. We grijpen in om doeltreffender met water om te gaan, zodat ons systeem bestand is tegen waterschaarste en -overlast. Dat wil Vlaanderen WaterProof doen: waterwinst boeken voor mens en maatschappij.

Samen met de lokale bedrijven, landbouwers en overheden zet Tielt Noord zich in om minder afhankelijk te worden van kostbaar leidingwater en schaars grondwater door volop in te zetten op het potentieel van regenwater.

Verwacht op Tielt Noord:

  • Minder behoefte aan kraanwater
  • Minder behoefte aan opgepompt (diep) grondwater
  • Meer lokale infiltratie of hergebruik van regenwater

Met een hele reeks maatregelen zullen de bedrijven minder kwetsbaar zijn voor droogte of wateroverlast door intense regen. Tegelijkertijd zorgen ze voor meer groen, duurzamere energie en een betere mobiliteit. Op basis van onderzoek en overleg werden 8 waterwinsten voor het bedrijventerrein bepaald die in de komende jaren op Tielt Noord gerealiseerd zullen worden. Zo wordt Tielt Noord een inspiratieplek voor andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.