Verhoogde verkeersveiligheid Kortrijk-Noord

Door de toename van het verkeer en de recente uitbreiding van het bedrijvenpark Kortrijk-Noord was er dringend nood aan een verhoogde en betere verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Dankzij overleg tussen de gemeente Kuurne, het Agentschap Wegen & Verkeer en de bedrijventerreinvereniging Bedrijvenpark Kortrijk-Noord werd alvast het zwarte kruispunt Noordlaan/Industrielaan heringericht. Nieuwe verkeerslichten samen met een aangepast circulatieplan zorgen voor een veiliger en vlotter verkeer. Ook in de toekomst staan nog meer maatregelen gepland om de verkeers- en specifiek de fietsveiligheid te verhogen, waarbij ook de biodiversiteit niet uit het oog verloren wordt.