Dubbele waterwinst in Tielt

Tielt Noord

Binnen het project WaterProof Vlaanderen zet men volop in op het potentieel van regenwater. Samen met de lokale bedrijven, landbouwers en overheden worden bedrijventerreinen minder afhankelijk van kostbaar leidingwater en schaars grondwater. Zo zet men op het bedrijventerrein Tielt Noord een demonstratiecase op van een gedeeld regenwatersysteem.

Concreet wordt in Tielt Noord op twee manieren waterwinst geboekt:

  1. Op een stuk van het bedrijventerrein Tielt Noord wordt al het regenwater dat op de weg valt, gezamenlijk opgevangen. Aangezien er bovengronds weinig ruimte is voor infiltratie, wordt regenwater onder het wegdek geïnfiltreerd met slimme innovaties van Aquafin NV. Zo wordt het grondwater aangevuld.
     
  2. Het regenwater dat valt op de daken van de bedrijven en de parkings wordt opgevangen in een leiding. Op die manier boekt men dubbele waterwinst: ze beperken het risico op overstroming én geven het water een tweede leven, bijvoorbeeld als proceswater bij textielfabrikant Belysse. Het is een groot voordeel voor de bedrijven om een betrouwbare en duurzame waterbron te hebben.

Johan Ceulemans, projectleider water bij VITO, stelt het doel scherp: 'Onze ambitie is om van Tielt Noord een inspiratieplek te maken van waterwinsten zodat ook andere bedrijventerreinen weten welke acties ze kunnen nemen en finaal ook waterproof worden.'
Het project Vlaanderen WaterProof wordt uitgevoerd door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid als onderdeel van de Blue Deal. In Tielt gebeurt dat samen met partners Aquafin NV, De Watergroep, POM West-Vlaanderen, WVI en Vlakwa.

Ontdek meer over de demonstratiecase in Tielt Noord in de reportage voor Kanaal Z - Sustainable Future.

Contactgegevens: 

Jurgen Bonte, Head of Unit Bedrijventerreinen van de Toekomst
jurgen.bonte@pomwvl.be
0474 01 51 66