APZI Zeebrugge: vergroening van de supply chain rond havengebieden

APZI – de vereniging van de Zeebrugse havenbedrijven – organiseerde op 10 oktober 2019 haar havenevent rond de vergroening van de supply chain. ING stelde hierop haar studie voor rond dit thema.

650 bedrijven uit de logistieke keten van zeehavens in de Rijndelta en het Scheldedistrict werden bevraagd. Zij zetten volop in voor een duurzame distributieketen en zijn bereid maatregelen te nemen om de negatieve milieueffecten te verminderen.

Uit de studie blijkt dat de meeste ecologische maatregelen genomen worden onder druk van de vigerende wetgeving. Een mentaliteitsverandering blijft moeilijk en economische motieven houden de bovenhand. Gelukkig geven 90% van de bedrijven aan met de vergroening van de supply chain bezig te zijn. Het aantrekken van jonge medewerkers blijkt hierbij een stimulerende factor.

Daarnaast worden ook nog diverse aanbevelingen geformuleerd ter versterking van de groene toeleveringsketen en het flankerend overheidsbeleid. Vanuit APZI werd dit vertaald naar een belangrijke rol voor de overheid in het vergroeningsproces, het behoud van de competitiviteit in een mondiale context en de broodnodige ontsluiting van de binnenvaart. De doelstelling om alle aangemeerde zeeschepen met walstroom te voeden blijft zeer hoog in de Zeebrugse havenvlag staan.

Meer info via APZI en ING.

Bron: 
https://www.apzi.be/nieuws/heel-wat-bedrijven-vergroenen-hun-logistieke-stromen