Medewerkers van Campus Ardoyen kunnen sinds enige tijd gebruik maken van een eigen deelfietsensysteem op de campus. De fietsen zijn te leen bij het parkeergebouw en te gebruiken op en buiten de...
De Vlaamse Milieumaatschappij is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat...
Op de Hasseltse Corda Campus is er samen met partners MyMove en Delorge Groep een splinternieuw testproject rond elektrische deelwagens gelanceerd. Werknemers die actief zijn op Corda Campus kunnen...
Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet de Vlaamse regering maximaal in op de transitie van een lineaire - naar een circulaire economie. In dat kader lanceert het Agentschap Innoveren &...
Zestien ton per persoon. Dat is de hoeveelheid grondstoffen die in Europa jaarlijks gebruikt wordt. Daarvan verlaat zes ton de economie als afval. Die afvalberg wordt alleen maar groter en...
Circulariteit op bedrijventerreinen
Op 2 december 2021 organiseerde het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement een webinar rond het thema 'Circulariteit op bedrijventerreinen'. Deze boeiende sprekers deelden hun expertise met ons: ·...
Veneco hecht veel belang aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op haar bedrijventerreinen. Ze ontwikkelen op een duurzame manier en willen de terreinen nadien op een gelijkaardige manier beheren...
Na het druk bijgewoonde webinar rond water op bedrijventerreinen van dit voorjaar, zoomt het Kennisnetwerk BTM in op de kansen die circulariteit op bedrijventerreinen biedt. U bent van harte welkom...