23

Water en bedrijventerreinen

Het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement nodigt u van harte uit op het gratis online evenement 'Water en bedrijventerreinen' op dinsdag 23 februari 2021 van 9h30 tot 12h00.

Programma:

9u30 Verwelkoming door Heleen Veys, SPOC Kennisnetwerk BTM Oost-Vlaanderen

9u35 Schets van problematiek rond droogte en klimaatverandering in Vlaanderen

  • Patrick Willems, professor waterbeheer KU Leuven

10u05 Groen met grijs, het potentieel van regenwater op bedrijventerreinen

  • Ciel Grommen, onderzoeksassistent aan de KU Leuven, faculteit Architectuur en Stedenbouw

10u35 Q&A

10u50 Praktijkvoorbeelden: een gezamenlijke aanpak genereert winst inzake kostenefficiëntie, robuustheid, ecologische meerwaarden, ... ook op bestaande bedrijventerreinen

  • Dirk Cleiren, senior expert bedrijventerreinen POM Antwerpen

11u20 Welke mogelijkheden zijn er met de verschillende waterstromen op een bedrijventerrein, hoe kunnen we water multifunctioneel inzetten?

  • Birgit De Bock, studieverantwoordelijke R&D voor blauwgroene oplossingen, infiltratie en bronmaatregelen bij Aquafin

11u45 Q&A

11u55 Slotwoord en afscheid
 
Inschrijven kan via deze link.

U ontvangt een bevestigingsmail met de link naar het online evenement. Indien u voor woensdag 10 februari 2021 inschrijft, mag u een kleine attentie bij u thuis verwachten.

Contactgegevens: