Hydrolog

In het project Hydrolog onderzoekt VIL de mogelijkheden van het gebruik van waterstof voor interne transportmiddelen. Door de uitwerking van een business model waarbij verschillende bedrijven beleverd worden door een mobiel waterstoftankstation, wil het project Hydrolog de transitie naar een kostenefficiënt gebruik van waterstof faciliteren.

In de zoektocht naar een duurzame energiebron voor transport wordt het gebruik van waterstof, als alternatief voor fossiele brandstoffen, steeds vaker naar voren geschoven. Meestal met de focus op transport over de openbare weg, intern transport op bedrijfssites, zoals vorkliften, straddle carriers, kranen, e.a., komt voorlopig minder aan bod. Een te hoge investeringskost vormt voor veel bedrijven een obstakel om over te schakelen op waterstof. Het project ‘Hydrolog’ neemt de mogelijkheden van waterstof voor interne transportmiddelen onder de loep. Veel bedrijven hebben echter te weinig materieel om een investering in een eigen waterstoftankstation te rechtvaardigen. Daarom gaat dit project uit van het gebruik van een mobiel waterstoftankstation, waarbij meerdere bedrijven investeren in een gemeenschappelijk tankstation dat verschillende bedrijven belevert. Een gezamenlijke investering, of door een aanbod in een service model, maakt schaalvergroting mogelijk en kunnen de kosten voor de deelnemende bedrijven worden verlaagd.

OPPORTUNITEITEN
Hydrolog maakt het voor bedrijven mogelijk om de interne transportmiddelen te verduurzamen door:
- Het bereikbaar maken van waterstof als propere brandstof voor interne transportmiddelen
- Het realiseren van een kostenbesparing door schaalvergroting
- De energieonafhankelijkheid vergroten door combinatie van lokale productie en verbruik

CONCRETE ACTIVITEITEN
- Onderzoeken wat de technische, juridische en operationele voorwaarden zijn om een mobiel tankstation in gebruik te nemen
- Bekijken welke technologieën er reeds bestaan op vlak van productie, opslag en vervoer van waterstof
- Oplijsten welke interne transportmiddelen in aanmerking komen om te worden aangedreven op waterstof (bv. door ze te retrofitten)
- Best practices opsporen van bedrijven waar reeds met waterstof wordt gewerkt
- Berekenen welk business model zich het best leent voor het gebruik van een mobiele tankinstallatie: samenwerkings- of servicemodel
- Een proof of concept uitwerken, waarbij het gebruik van een mobiel waterstoftankstation zal worden uitgetest door een aantal logistieke bedrijven.

VIL werkt voor dit project samen met het Innovatief Bedrijfsnetwerk Power-to-Gas.

Contactgegevens: 

Hans Vandenborre
hans.vandenborre@vil.be