De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement

Een vzw is niet de enige maar doorgaans wel meest voor de hand liggende juridische structuur waarbinnen bedrijventerreinmanagement georganiseerd kan worden. De handleiding 'De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement' schetst het regelgevend kader evenals de oprichtingsformaliteiten, werking, opstartkosten en verplichtingen van een vzw. Het is een juridische handleiding van juli 2013. Mogelijke wetswijzigingen sedertdien zijn dus niet opgenomen.

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be
03 240 68 35