Logistiek Slim Samenwerken: pilot voor duurzame afvalinzameling

Verschillende bedrijven in Amsterdam-Zuidoost hebben samen met TNO, SUEZ en Renewi onder de noemer “Zuidoost Circulair” een initiatief genomen in het kader van ‘Logistiek Slim Samenwerken’ en ‘Circulaire Economie’. Het doel is te komen tot een duurzame oplossing voor de logistiek van hun afvalverzameling.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt in Nederland geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe en daar valt winst te behalen. Door een gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval zijn minder inzamelwagens nodig. Bovendien wordt door SUEZ ook een elektrische ophaalwagen ingezet.

Begin september 2018 werd gestart met een pilot die na 5 maanden zal worden geëvalueerd. Bij een positieve beoordeling wordt een structureel vervolg opgezet, waardoor ook andere bedrijven uit de bedrijvenzone zich kunnen aansluiten bij dit initiatief.

 

Contactgegevens: 

Jannette Debes
jannette.debes@tno.nl