Parkmanagement: op weg naar een structurele aanpak zonder subsidie

In de Nederlandse provincie Noord-Brabant bestaan diverse initiatieven op het gebied van parkmanagement, allen met een eigen couleur locale: verschillend qua type activiteiten, betrokken partijen, ambitie, etc. Veelal zijn deze initiatieven tot stand gekomen met overheidssubsidie. Wanneer deze subsidie wegvalt, staan de partijen op een kruispunt. Dit maakt voor veel bedrijvenverenigingen en gemeenten de vraag actueel op welke wijze zij parkmanagement tot een structurele activiteit kunnen maken.
Dit drieluik geeft in 9 beknopte en praktijkgerichte hoofdstukken aan hoe BTM een haalbare kaart kan worden. Een zeer bruikbaar overzicht voor een concreet plan van aanpak voor bedrijventerreinmanagement, ook in België.