Peergroup Bedrijvig Brugge: onderling delen van materiaal en ruimte

Peerby lanceerde medio maart 2018 samen met Stad Brugge, Vives, Ovam en Bedrijvig Brugge het project 'Peergroup Bedrijvig Brugge'. 361 bedrijven van het bedrijventerrein Blauwe Toren delen onderling materialen en ruimte via het online platform Peergroups.be. Waar Peerby zich tot nu toe vooral richtte op het delen van spullen onder buren, wil de organisatie met het nieuwe initiatief Peergroups ook bedrijven aansporen om op een andere manier om te gaan met bezit en gebruik van materialen en ruimten. Voorbeelden zijn het lenen en uitlenen van heftrucks, bouwmaterialen, geluidsinstallaties, beamers of receptietafels maar ook opslagruimte, loodsen, vergaderruimte, kantoorruimte ...

Stad Brugge wil met dit project Brugse bedrijven actief laten meedraaien in een systeem van deeleconomie - en op termijn circulaire economie. Ook Hogeschool Vives en Ovam werken mee aan het project. Zij zullen onderzoeken of er een effect is op het aankoopgedrag en op afval. Zo kan dit project als inspiratie dienen voor andere steden, bedrijven en bedrijventerreinen. Daarnaast zet ook de bedrijventerreinvereniging 'Bedrijvig Brugge' volop de schouders onder het project.

 

Contactgegevens: 

info@bedrijvigbrugge.be  Kristof De Raù