Onderhoud grasland door begrazing in Roeselaars bedrijvenpark

Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek in Roeselare heeft WVI geopteerd om omvangrijke groenzones aan de randen aan te leggen. Een deel van deze groenzones werd beplant met een groenscherm, bestaande uit streekeigen heesters en hoogstammige bomen. De resterende oppervlakte bestaat grotendeels uit grasland. Voor het onderhoud van dit grasland wordt geopteerd voor begrazing door schapen. Op deze manier wil WVI het gebied op een aantrekkelijke, duurzame en ecologisch verantwoorde manier beheren.

Alle gedetailleerde informatie kan je vinden op: 

https://www.wvi.be/nl/nieuws/wvi-zoekt-schapenhouder-voor-begrazing-roeselaars-bedrijvenpark

https://www.wvi.be/sites/default/files/publieke_oproep_concessie.pdf