Biodiversiteit op uw bedrijventerrein

Op 10 december 2018 organiseerde POM West-Vlaanderen in samenwerking met Barco, Leiedal, Provincie West-Vlaanderen (MiNaWa) en Agentschap Natuur & Bos, het event “Biodiversiteit op uw bedrijventerrein”. Naast de voorstelling van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement, werden diverse benaderingswijzen van biodiversiteit toegelicht : natuur, halfnatuur, cultuur met tips om valkuilen te vermijden.

Vervolgens werd de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit voorgesteld met verduidelijking van de begrippen tijdelijke natuur en duurzaam groenbeheer. Bedrijven die deelnamen aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen gaven via praktijkgetuigenissen aan dat een laagdrempelige aanpak om met biodiversiteit te starten, perfect mogelijk is.

Na de pauze getuigden West-Vlaamse bedrijven over het hoe en waarom van het ondertekenen van deze Green Deal. Prangende problemen rond kosten, impact van stakeholders en motivatie van werknemers, werden niet uit de weg gegaan.

Tenslotte lichtte een bedrijventerreinontwikkelaar zijn keuze toe om de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit te ondertekenen als deelnemende én als uitvoerende partner: toekomstvisie en vernieuwend parkmanagement met een belangrijk accent op brede communicatie om de integratie van biodiversiteit te laten slagen.